Có thể bạn đã từng nghe nói tới thuật ngữ “Độ sâu của trường ảnh” hay từ viết tắt bằng tiếng Anh “DOF” (Depth Of Field) và thắc mắc không hiểu nó có ý nghĩa và quan trọng thế nào với tấm ảnh của bạn? HP&Associates sẽ cùng bạn tìm hiểu vấn đề này bằng cách nhìn đơn giản nhất nhé.

Độ nét sâu của trường ảnh, DOF, là một khái niệm của nhiếp ảnh về vùng ảnh nét rõ phía trước và phía sau điểm canh nét (điểm đã lấy nét). Hay nói một cách khác thì khi bạn lấy nét vào một điểm xác định thì sẽ xuất hiện 1 vùng không gian phía trước và phía sau của điểm này, các điểm nằm trong vùng này cũng sẽ rõ nét. Vùng nét rõ này được gọi là “Độ sâu của trường ảnh”. Những điểm khác ở trước hoặc sau vùng này sẽ mờ, không còn rõ nét nữa.

(Camera focused here = điểm lấynét của máy ảnh; Camera = vị trí của máy ảnh)

Làm thế nào để biết trường ảnh sâu hay cạn?

Độ sâu của trường ảnh phụ thuộc vào 3 yếu tố: Khẩu độ của ống kính, khoảng cách giữa điểm lấy nét và máy ảnh, tiêu cự của ống kính.

Các khái niệm “khẩu độ của ống kính”, “tiêu cự của ống kính” đã được phổ biến ở nhiều tài liệu khác nhau, nên có lẽ HP&Associates không nhắc lại nữa mà chỉ tập trung vào ảnh hưởng của các yếu tố này đến độ sâu trường ảnh:

Các trị số khẩu độ ống kính

1. Khẩu độ của ống kính càng lớn (f/4, f/2.8) thì độ sâu trường ảnh giảm, nghĩa là điểm đầu và điểm cuối của trường ảnh ngắn lại.

Ở f/4 ta có thể thấy các hình máy ảnh phía trước và phía sau của điểm canh nét đều mờ

Ở f/16 thì toàn bộ các máy ảnh đều nét

2. Khi máy ảnh càng điểm lấy nét thì Trường Ảnh – DOF càng nhỏ và khi máy ảnh càng xa chủ thể thì DOF càng lớn (với cùng một khẩu độ mở của ống kính)
3. Ta vẫn nghe nói tới các ống kính góc rộng và ống kính tele. Tiêu cự của ống kính càng ngắn (góc rộng) thì độ nét sâu của trường ảnh đạt được càng lớn; tiêu cự của ống kính càng dài (tele) thì DOF càng nhỏ.

Thâm chí có công thức tính được cụ thể chiều sâu của trường ảnh dựa trên ba thông số nói trên. Các bạn có thể tham khảo trang web tính DOF: http://www.dofmaster.com/dofjs.html để có khái niệm thế nào là trường ảnh sâu, cạn

Advertisements